Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystaniu plików cookies używanych na blogu http://www.piekneprzyjecie.pl/.
 
Dane zebrane w ramach Bloga potrzebne są tylko i wyłącznie do personalizowania reklam, analizowania ruchu i umożliwienia komentowania Użytkownikom treści.
 
Kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 
§1 Definicje
 
Na potrzeby polityki prywatności przyjmuje się znaczenie pojęć:
 
1. Administrator danych osobowych - autor bloga czyli Magdalena Bąk-Porzak. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem mailowym pracownia.piekneprzyjecie@gmail.com.
2. Blog - dostępny pod adresem http://www.piekneprzyjecie.pl/. Prowadzony na platformie blogger.com.
3. Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Bloga.
4. Pliki cookies - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, telefonie, tablecie). Mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 
§2 Dane osobowe
 
1. Przetwarzanie danych
·         Administratorem danych jest autorka bloga – Magdalena Bąk-Porzak.
·         Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach nieodpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na blogu.
·         Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.
 
2. Podanie danych przez Użytkownika
·         Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.
·         Niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji bloga.
 
3. Gromadzenie danych przez Administratora
·         Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością i odpowiednio chroni przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione za pomocą narzędzi dostępnych na platformie blogger.com.
·         Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim, niewymienionym w niniejszej polityce prywatności lub oddzielnych regulaminach (np. regulaminie konkursu).
 
4. Podstawa przetwarzania danych
Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 
5. Uprawnienia Użytkowników
Użytkownikowi przysługują prawa wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 4, w tym w szczególności:
- prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia czy też ograniczenia przetwarzania;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo do przenoszenia danych;
- prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem i gromadzeniem danych przez Administratora.
 
§3 System komentarzy
 
1. Blog korzysta z wbudowanego systemu komentarzy Blogger.
2. Użytkownik pisząc i publikując komentarz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez system komentarzy Blogger zgodnie z polityką prywatności.
3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu i przechowywane na platformie Blogger.
4. Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozyskiwania komentarza w systemie Blogger.
 
§4 Cele i czynności przetwarzania
 
Kontakt e-mailowy. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
 
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłaś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
 
§5 Pliki Cookies i inne technologie śledzące
 
Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.
 
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.
 
Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookies podmiotów trzecich.
 
Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.
 
Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
 
Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia Ci prawidłowego działania strony, w szczególności w celu rozpoznania użytkownika podczas kolejnej wizyty na stronie, w celu ulepszenia i spersonalizowania strony, logowania na konto użytkownika i zapamiętania preferencji.
 
Cookies podmiotów trzecich. Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.
 
Analiza i statystyka. Wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będę mogła korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.
 
Narzędzia społecznościowe. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Google+.
 
§6  Logi serwera
 
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.
 
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright © 2014 Piękne Przyjęcie , Blogger
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...